ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-286-8477
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎ์ธานี (เฉพาะตำแหน่ง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎ์ธานี (เฉพาะตำแหน่ง)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน(เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดตรังเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดตรังเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ / ใบรับรองแพทย์ / เกณฑ์ทดสอบร่างกาย


 ** หมายเหตุ ** สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ 02-286-8477
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง แก้ไขแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง แก้ไขแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดและคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก