ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 3 นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 4 นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 6 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารกมายเลข 7 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 8 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมท่าอากาศยานในตำแหน่งต่าง ๆ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมท่าอากาศยานในตำแหน่งต่าง ๆ